sokiadienis.jpg

Šoka Tautinių šokių ansamblis VAIVA choreografinėje-muzikinėje kompozocijoje - „Vilniaus mieste aukšti bromai" skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.