gdanskas3.jpg

 

Mieli ansamblio draugai,
 

kiekvienais metais iki gegužės 1 d. galima pateikti prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą.

LR gyventojų, nepasinaudojusių šia galimybe, 2% pajamų mokesčio yra paliekami valstybės biudžetui.

 

Perveskite 2% gyventojų pajamų mokesčio mums, o mes Jums atsidėkosime gyvuodami ir puoselėdami lietuvišką kultūrą bei garsindami savo vardą!

KAIP SKIRTI PARAMĄ?

 

Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 (02 versija)

Paramą galite skirti dviem būdais:

1. INTERNETINĖ BANKININKYSTĖ

prisijungus prie Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS) per savo banką ir užpildžius FR0512 v.2 formą internetu (atsisiųsti instrukciją PDF).

2. RANKA PILDOMA FORMA

Užpildykite FR0512 v.2 formą ranka ir nuneškite arba išsiųskite paštu Valstybinei Mokesčių Inspekcijai pagal savo gyvenamąją vietą. Mokesčių inspekcijos adresai yra čia. Viename voke galima siųsti vieno asmens deklaraciją.


FR0512 v.2 pildymas

Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios.

1 laukelis: Savo asmens kodas
2 laukelis: Telefono numeris
3V laukelis: Vardas
3P laukelis: Pavardė
4 laukelis: Pildančiojo adresas
5 laukelis: 2016
6S laukelis: įrašomas „X“ ženklas
E1 laukelis: 
E2 laukelis: 300559430
E3 laukelis: VŠĮ VAIVIETIS
E4 laukelis: 2,00
E5 laukelis: 2020 (pasirinkite, kelis metus į priekį skirsite paramą mums – 2017, 2018, 2019, ar 2020 (max. 5 metai))

Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę. Prašymas turi būti tinkamai užpildytas.

2 proc. paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio skyrimo formą FR0512 ver. 2 užpildyti ir pristatyti apskrities VMI galite iki š.m. gegužės 1 dienos.

Visais gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo bei sumokėjimo ir bendraisiais klausimais konsultuoja mokesčių informacijos centras tel. 1882. 
Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus Mokesčių informacijos centro (toliau – MIC) telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.
MIC darbo laikas:
  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
  • Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
(Per valstybines šventes MIC nedirba. Dienomis prieš valstybines šventes dirba valanda trumpiau.)

 

Esame ir būsime visada Jums labai dėkingi!

- Ansamblis “VAIVA”


2procparamaPUSLAPIUI